Erabakiak zure komunitatean

Eraikinak  birgaitzeko lanak gauzatzeko ezinbestekoak diren hitzarmenak lortzen laguntzeko prest gaituzu Suradesan.

  • Jabekideen batzordeak antolatzen lagunduko dizugu.
  • Hitzarmen bakoitza burutzeko beharrezkoak diren gehiengoei eta Jabetza Horizontalaren Legean xedatzen diren bestelako baldintzei buruzko orientabidea eskaintzen dizugu.
  • Gure bulegoetan bilerak antolatzeko aukera eskaintzen dizugu eta gure langile tekniko edota juridikoen zerbitzuak ere eskaintzen ditugu.
  • Birgaitze prozesua errazten dugu, komunitateari gastu energetikoaren murrizketa eta eraikinaren mantenu hobe bat lortzeko baliabideak, laguntza eta informazioa hurbilduz.
  • Zure Komunitatean bizikidetza sustatzen dugu.
NextGenerationEU