Sarrera

19/2013 Legeak, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa, 2. artikuluan xedatutakoaren arabera, Lehenengo Tituluko xedapenak honako merkataritza-sozietateei aplikatuko zaizkie: g) Merkataritza-sozietateak, artikulu honetako entitateek 100eko 50eko baino gehiagoko partizipazio zuzen edo zeharkakoa badute haien kapital sozialean.. SURADESA, S.A. (aurrerantzean, SURADESA) eskualdeko zortzi udalek (Antzuolak, Aretxabaletak, Arrasatek, Bergarak, Elgetak, Eskoriatzak, Leintz Gatzagak eta Oñatik) sortutako Sozietatea da eta guztien artean beren titulartasuna sozietatearen kapitalaren 100eko 100a da. Ondorioz, SURADESAri Legea aplikagarria zaio.

NextGenerationEU